Posters voor ABCD

Het overkoepelende doel van ABCD (Asset-Based Community Development)  is het van binnenuit werken aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt, door sociale relaties tot stand te brengen en capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren.

Op 4 december 2018 was er een grote ABCD-bijeenkomst in de Oproer in Utrecht. Vanuit Het Wilde Westen vroeg men of ik posters wilde maken met daarop uitspraken betreffende de ABCD-methode. De briefing bestond enkel uit vijf de teksten die op de vijf posters moesten komen. De posters waren bedoeld voor die éne dag. Maar… nu op aanvraag te bestellen bij Het Wilde Westen.

Sorry, comments are closed for this post.

© Bureau Gurk, alle rechten voorbehouden

© Bureau Gurk, alle rechten voorbehouden