vts-discussiegroepen

KIJKEN naar kunst geeft plezier
Iedereen kan naar kunst leren kijken. Ongeacht kennis, achtergrond en opleiding.

Wat zie je? En waaraan zie je dat?
Kijken en onderbouwen wat je ziet. Dat is de kern van Visual Thinking Strategies (VTS).

Je leert open en onbevooroordeeld naar kunstwerken te kijken, naar elkaar te luisteren en voort te bouwen op elkaars waarnemingen. Kunst kijken volgens de VTS-methode is plezierig, maakt je nieuwsgierig, verbindt je met het kunstwerk, stimuleert je om je talig uit te drukken en… verbetert het kritisch-analytisch denkvermogen. VTS is oorspronkelijk ontwikkeld voor musea, maar wordt nu ook toegepast in het onderwijs en in de zorg.

Als VTS-gespreksleider kijk ik met groepen mensen naar kunst. Ik stel specifieke open vragen waardoor ik mensen uitnodig om te beschrijven wat ze zien. De methode sluit aan bij mijn overtuiging dat iedereen naar kunst kan leren kijken. Mijn missie is het plezier in het kijken over te brengen op anderen. Deze methode is voor mij een passende manier om dit te doen.

Bij Boogh Afasiecentrum Utrecht oefen ik volgens de VTS-methode wekelijks een uur met mensen met afasie. Ik ervaar het plezier in het kijken naar en het praten over de kunstafbeeldingen en ik zie de vooruitgang van het waarnemingsvermogen, de concentratie en de communicatie.

Wilt u zelf ervaren hoe Visual Thinking Strategies werkt? Neem contact met me op en dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

© Bureau Gurk, alle rechten voorbehouden

© Bureau Gurk, alle rechten voorbehouden